Przedszkole423

Przedszkolne eksperymenty

Projekt edukacyjny „Przedszkolne eksperymenty” skierowany jest do dzieci 5, 6- letnich. Ma on na celu rozbudzenie naturalnej cechy dziecka, jaką jest ciekawość i chęć poznania otaczającego świata. Dzieci już od urodzenia są ciekawskim badaczami i odkrywcami, uczą się przez działanie. Zatem tak ważne jest, aby stwarzać im jak najwięcej okazji do eksperymentowania i doświadczania. Realizacja projektu odbywa się od stycznia do maja 2017r. Zajęcia mają charakter comiesięcznych warsztatów badawczych. Dają one dzieciom możliwość poznania zjawisk z dziedziny fizyki i chemii, w sposób zrozumiały i przystępny. Celem zabaw badawczych jest pobudzanie dzieci do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania i wyciągania wniosków. Proponowane eksperymenty pozostają w zgodzie z celami wychowania przedszkolnego zawartymi w podstawie programowej. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych comiesięcznych fotorelacji.