Przedszkole423

Pszczółki

Wyleciały pszczółki z ula

Lecą do przedszkola

Będą bawić się i fikać

Do samiutkiego wieczora

Bo te pszczółki to pracusie

I pełno ich wszędzie

Krzątają się jak w ukropie

No i radość z tego będzie

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017


1. Jesień daje nam owoce

2. Jesień daje nam warzywa

3. Jesień w parku

4. Jesień w lesie

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Rozwijanie myślenia logicznego m.in. poprzez grupowanie warzyw według wybranych właściwości;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • Odróżnianie kształtów okrągłych od podłużnych;
 • Wdrażanie do rozumienia pojęcia liczb 3, 4 i ich graficznego obrazu;
 • Wdrażanie do rozumienia aspektu porządkowego liczb;
 • Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem określeń: więcej, mniej, tyle samo.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej; rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej;
 • Poznanie graficznego obrazu głosek o, l;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się;
 • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz podstaw poszanowania przyrody;
 • Poznanie graficznego obrazu podpisów do obrazków( np. las, klocki, flet, dom, oko, okulary, okno);
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. podczas rysowania po śladzie i w ograniczonym polu;
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na zasadzie wygrana- wygrana.

Justyna Wszeborowska

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

 

14.09.2017r. Zebranie rodziców  (godz.1700)

25.10.2017r. Zebranie rodziców – WSZYSTKIE GRUPY (godz. 1700)

21.11.2017r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  (godz.1700)

12.12.2017r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  (godz.1700)

30.01.2018r. Zebranie rodziców (podsumowanie I semestru) – WSZYSTKIE GRUPY (godz. 1700)

21.02.2018r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  (godz.1700)

22.02.2018r. Spotkanie indywidualne z rodzicami (godz.1700)

20.03.2018r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  (godz.1700)

25.04.2018r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  (godz.1700)

23.05.2018r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  (godz.1700)

14.06.2018r. Zebranie rodziców (podsumowanie II semestru) – WSZYSTKIE GRUPY (godz. 1700)