Przedszkole423

Dyżury wakacyjne

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, najpóźniej do 16 czerwca 2017r. Stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 423 wynosi 7,50 zł za dzień. Opłatę w wysokości 97,50 zł (13 dni razy 7,50 zł) należy wpłacić na rachunek bankowy: 78 1030 1508 0000 0005 5109 9024 w treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

 

adres elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny : przedszkola-dyzury.edukacja.warszawa.pl

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne 2017r.:

harmonogram dla rodziców_zapisy_dyżury_wakacyjne_2017

zasady zapisów na dyżury wakacyjne 2017r. :

Zasady zapisów na dyżury wakacyjne_2017-1

Harmonogram dyżurów wakacyjnych znajduje się w załączniku.

Harmonogram